Sammhüpped jalalt-jalale

Hüpped jalalt jalale. Jälgida, et kontakt maaga toimuks päkal (pöid enda poole, mitte sirutatult). Rõhuda lühikesele kontakti ajale maaga ning hüppepikkusele.